CERCADOR

Sexenni democràtic

EP65 001.jpgLA REVOLUCIÓ DE SETEMBRE I LA PREMSA HUMORÍSTICA CATALANA
SOBREQUÉS I VIDAL, SANTIAGO

ISBN: 978-84-232-0558-5  | Col·lecció: Episodis de la història  | Preu: 6,00 € | Pàg:58 | Format: 12x17 cm

El segle XIX, concretament el període que estudiem, presenta unes característiques completament oposades a les actuals. Els mitjans de telecomunicació, poc desenvolupats encara, no permetien que els esdeveniments, de qualsevol ordre, fossin coneguts amb regularitat, i eren molt poques les notícies que es tenien a l’occident d’Europa dels punts més allunyats de la seva geografia.


EP170.jpgELS AIXECAMENTS FEDERALS DE 1869 A GIRONA
CLARA I RESPLANDIS, JOSEP

ISBN: 978-84-232-0282-9  | Col·lecció: Episodis de la història  | Preu: 6,00 € | Pàg:60 | Format: 12x17 cm

Desaparegudes les Juntes Revolucionàries que havien nascut arran del destronament d’Isabel II, el Govern Provisional, primerament amb Serrano com a regent i després amb Prim com a president el Consell, bandejà les principals reivindicacions que en un principi havia acceptat per tal que aquelles s’autoeliminessin.


EP182.jpgLES ELECCIONS DEL 1869 A GIRONA
CLARA I RESPLANDIS, JOSEP

ISBN: 978-84-232-0298-0  | Col·lecció: Episodis de la història  | Preu: 6,00 € | Pàg:64 | Format: 12x17 cm

Per complir un dels objectius de la Revolució de Setembre, el Govern Provisional decidí la formació de les Corts Constituents que hom havia demanat amb tanta insistència en les proclames de les Juntes Revolucionàries. A tal fi, foren convocades les eleccions corresponents, les quals tingueren efecte a mitjan gener de 1869.


sexenni.jpgEL SEXENNI DEMOCRÀTIC I EL DESVETLLAMENT DEL CATALANISME
ANGUERA, PERE

ISBN: 978-84-232-0702-2  | Col·lecció: Episodis de la història  | Preu: 8,00 € | Pàg:111 | Format: 12x17
Els espais de llibertat del Sexenni Democràtic (1686-1874) permeteren el debat sobre l'estructura de l'estat i sobre quin reconeixement calia atorgar als territoris que el formaven.

Rafael Dalmau, Editor | carrer del Pi, núm. 13, 1r 1a | tel. (+34) 93 317 33 38
fax. (+34) 93 317 33 38 | 08002 BARCELONA | agenda@rafaeldalmaueditor.cat