CERCADOR

Rafael Dalmau Certificat de censura de 1967

«Rafael Dalmau, Editor» va ser fundada l'any 1959 per Rafael Dalmau i Farreres, conjuntament amb la seva filla Maria Carme Dalmau i Dalmau, després d'una llarga trajectòria de vinculació amb el món del llibre. Continua com a empresa familiar a mans de la tercera generació.
L'editorial s'ha especialitzat en els àmbits de la història, la geografia i la cultura popular catalanes. L'any 1985 li fou concedida la Creu de Sant Jordi.

El fons editorial el formen actualment les següents col·leccions:

 • AL GUIÓ DEL TEMPS: Col·lecció sobre la història i la cultura més recents.
 • ATLES DELS COMTATS DE LA CATALUNYA CAROLÍNGIA: La riquesa del llegat carolingi sobre mapes.
 • BOFARULL: Llibres d'investigació i estudi de les èpoques medieval i moderna.
 • CAMÍ RAL: Monografies locals, sovint il·lustrades, de repercussió àmplia.
 • COL·LECCIÓ NISSAGA: Col·lecció de divulgació sobre temes transversals de la cultura catalana des d'una prespectiva històrica.
 • ELS CASTELLS CATALANS: Obra de referència en sis volums sobre els castells de Catalunya: les fortificacions i el seu entorn històric.
 • ENCICLOPÈDIA DE L'EXCURSIONISME: Publicada l'any 1961 en dos volums, continua essent obra de consulta gràcies a l'estudi de l'excursionisme del darrer quart del segle XIX i de la primera meitat del XX.
 • EPISODIS DE LA HISTÒRIA: És la col·lecció activa més veterana de l'editorial. Va començar l'any 1960 amb la finalitat de divulgar, en llibres breus i econòmics, la nostra història. Actualment té al voltant de 350 títols.
 • EVOLUCIONA: Amb col·laboració de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Obres breus que donen a conèixer les investigacions i les hipòtesis més rellevants i innovadores en el terreny de la recerca sobre l'evolució.
 • FLORA DE LA SERRA DE MONTSANT: Exhaustiu inventari i estudi de la flora vascular al Montsant.
 • HISTÒRIA MILITAR DE CATALUNYA: Aproximació didàctica de la història militar en quatre volums.
 • LES HERBES REMEIERES: Estudi de les diverses plantes remeieres, així com l'evolució dels oficis i la cultura etnobotànica des d'una òptica catalana.
 • MÓN CASTELLER: Obra de referència en dos volums que recull la història, l'evolució, el lèxic, etc. dels castells humans fins l'any 1981.
 • PATRIMONI INDUSTRIAL: Col·lecció per a l'inventari i l'estudi del patrimoni industrial català. Amb col·laboració amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.
 • TEMPLERS I HOSPITALERS: Col·lecció de quatre volums que resumeix la presència dels ordes militars a les terres catalanes i que proposa diverses rutes per visitar-ne el patrimoni que resta.
 • TOC DE GRALLA: La cultura popular i tradicional, a peu pla.

L'Editorial també té publicats altres llibres d'especial interès, – OBRA VÀRIA – així com col·laboracions amb les PUBLICACIONS DE LA FUNDACIÓ SALVADOR VIVES CASAJUANA i l'ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE LA U.E.C.

Rafael Dalmau, Editor | carrer del Pi, núm. 13, 1r 1a | tel. (+34) 93 317 33 38
fax. (+34) 93 317 33 38 | 08002 BARCELONA | agenda@rafaeldalmaueditor.cat