CERCADOR

La idea de crear aquest fons digital parteix de la base de difondre el fons d'imatges que al llarg dels anys s'ha anat teixint al voltant dels llibres editats per «Rafael Dalmau, Editor». S'hi afegeix el fet que darrerament «Rafael Dalmau, Editor» gestiona dos importants arxius fotografics: l'arxiu Pere Catalą i Pic i l'arxiu Pere Catalą i Roca, estretament lligats a l'editorial.

Consulteu les condicions de reproducció i adquisició a agenda@rafaeldalmaueditor.cat

Per consultes sobre el fons de l'arxiu fotogrąfic de Francesc Catalą-Roca, adreceu-vos a arxiufotografic@coac.cat                                

Rafael Dalmau, Editor | carrer del Pi, núm. 13, 1r 1a | tel. (+34) 93 317 33 38
fax. (+34) 93 317 33 38 | 08002 BARCELONA | agenda@rafaeldalmaueditor.cat